Medycyna Pracy

Pełna medycyna pracy dla małych i dużych firm. Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników. Dostarczamy rozwiązania ułatwiające zarządzanie dokumentacją medycyny pracy oraz badaniami lekarskimi.

Medycyna Pracy z S7HEALTH

W ramach podpisanej umowy do obowiązków S7 Health należy w szczególności:

 1. Wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników.
 2. Wykonywanie badań okresowych i kontrolnych.
 3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie.
 4. Ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy.
 5. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych.
 6. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy.
 7. Udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach powypadkowych.
 8. Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia pracowników.
 9. Gromadzenie przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną.

PAKIETY MEDYCZNE BEZ MEDYCYNY PRACY

Indywidualnie dobrana oferta na pakiety medyczne bez medycyny pracy, opracowana na bazie pakietów: Standard, Standard Plus, Classic i Super.
Duży zakres usług komplementarnych i około medycznych, w tym np. aplikacja Platforma Medycyny Pracy z odpisem PFRON + Concierge Medyczny S7Concierge.
Oferujemy Państwu pełne wsparcie wdrożeniowe, szkolenia pracowników z obsługi aplikacji oraz indywidualnego opiekuna kontraktu. Prezentacja naszej oferty możliwa jest w formie webinaru lub podczas wizyty w firmie.

PAKIETY MEDYCZNE Z PEŁNĄ MEDYCYNĄ PRACY

Oferujemy Państwu również pakiety: Standard, Standard Plus, Classic i Super w wersji z pełną medycyną pracy.
Indywidualnie dobrana oferta pozwoli Państwu skutecznie obniżyć koszty związane z usługami medycznymi w firmie. Niezwykle skuteczna aplikacja Platforma Medycyny Pracy (możliwa do zakupienia z odpisem PFRON), znacząco usprawni proces obsługi medycyny pracy.
Gwarantujemy Państwu pełne wsparcie wdrożeniowe, szkolenie pracowników z obsługi aplikacji oraz indywidualnego opiekuna kontraktu. Prezentacja naszej oferty możliwa jest w formie webinaru lub podczas wizyty w firmie.

[ dodatkowo w ofercie ]

APLIKACJA PLATFORMA MEDYCYNY PRACY

Innowacyjna aplikacja do obsługi Medycyny Pracy. Badania medycyny pracy są obowiązkowe dla każdego pracownika. W związku z tym każda firma, która zatrudnia minimum jednego pracownika musi posiadać podpisaną umowę o świadczenie medycyny pracy z wybraną placówką medyczną. Platforma Medycyny Pracy w szczególności:

 • porządkuje wszystkie dokumenty związane z medycyną pracy,

 • sprawdza czy wszystkie poprzednie badania były wykonane prawidłowo,

 • daje możliwość szybszego (awaryjnego) badania medycyny pracy,

 • przypomina o badaniach 21 dni przed końcem ich okresu ważności,

 • gwarantuje nie przekroczenie żadnego z terminów badań,

 • daje pełną kontrolę nad procesem medycyny pracy,

 • drukuje prawidłowe indywidualne skierowania na badania,

 • ogranicza czas, w którym pracownik kadrowy musi skupiać się na prawidłowej obsłudze medycyny pracy,

 • chroni umową przed PIP,

 • wystawia fakturę,

 • ogranicza koszty medycyny pracy.

Mikołaj Korsak

Wspólnie ustalmy termin spotkania w celu zaprezentowania oferty

Miło mi będzie poznać waszą organizację i pomóc wprowadzić do niej pakiety medyczne. Zanim jednak do tego dojdzie wypełnił proszę formularz kontaktowy. Do usłyszenia


  Referencje od naszych klientów