fbpx

Platforma Medycyny Pracy

Aplikacja do obsługi medycyny pracy jest objęta prawem autorskim firmy Grupa AF Sp. z o.o.,
która na swoje usługi może wystawić ulgę PFRON (INF-U)
do wysokości 50% kwoty netto na fakturze.

ZAKUP APLIKACJI
Z ODPISEM PFRON

SPRAWDŹ, CZY MOŻEMY CI POMÓC. JEŚLI..

 • zatrudniasz powyżej 25 osób na umowę o pracę

 • osoby niepełnosprawne stanowią mniej niż 6% osób zatrudnionych w firmie

 • jesteś otwarty na innowacyjne rozwiązanie, które już dziś z powodzeniem stosują największe firmy w naszym kraju

APLIKACJA PLATFORMA MEDYCYNY PRACY

Innowacyjna aplikacja do obsługi Medycyny Pracy. Badania medycyny pracy są obowiązkowe dla każdego pracownika. W związku z tym każda firma, która zatrudnia minimum jednego pracownika musi posiadać podpisaną umowę o świadczenie medycyny pracy z wybraną placówką medyczną. Platforma Medycyny Pracy w szczególności:

 • porządkuje wszystkie dokumenty związane z medycyną pracy,

 • sprawdza czy wszystkie poprzednie badania były wykonane prawidłowo,

 • daje możliwość szybszego (awaryjnego) badania medycyny pracy,

 • przypomina o badaniach 21 dni przed końcem ich okresu ważności,

 • gwarantuje nie przekroczenie żadnego z terminów badań,

 • daje pełną kontrolę nad procesem medycyny pracy,

 • drukuje prawidłowe indywidualne skierowania na badania,

 • ogranicza czas, w którym pracownik kadrowy musi skupiać się na prawidłowej obsłudze medycyny pracy,

 • chroni umową przed PIP,

 • wystawia fakturę,

 • ogranicza koszty medycyny pracy.

W OFERCIE DODATKOWO:

Medycyna Pracy z S7HEALTH

W ramach podpisanej umowy do obowiązków S7 Health należy w szczególności:

 1. Wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników.
 2. Wykonywanie badań okresowych i kontrolnych.
 3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie.
 4. Ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy.
 5. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych.
 6. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy.
 7. Udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach powypadkowych.
 8. Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia pracowników.
 9. Gromadzenie przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną.

Wspólnie ustalmy termin spotkania w celu zaprezentowania oferty

Miło mi będzie poznać waszą organizację i pomóc wprowadzić do niej pakiety medyczne. Zanim jednak do tego dojdzie wypełnił proszę formularz kontaktowy. Do usłyszenia

Polityka Prywatności i zgoda na przetwarzanie danych

Referencje od naszych klientów