Platforma Medycyny Pracy

Aplikacja do obsługi medycyny pracy jest objęta prawem autorskim firmy Grupa AF Sp. z o.o.,
która na swoje usługi może wystawić ulgę PFRON (INF-U)
do wysokości 50% kwoty netto na fakturze.

Zakup Aplikacji z Odpisem PFRON

SPRAWDŹ, CZY MOŻEMY CI POMÓC. JEŚLI..
 • zatrudniasz powyżej 25 osób na umowę o pracę
 • osoby niepełnosprawne stanowią mniej niż 6% osób zatrudnionych w firmie
 • jesteś otwarty na innowacyjne rozwiązanie, które już dziś z powodzeniem stosują największe firmy w naszym kraju

Aplikacja Platformy Medycyny Pracy

Innowacyjna aplikacja do obsługi Medycyny Pracy. Badania medycyny pracy są obowiązkowe dla każdego pracownika. W związku z tym każda firma, która zatrudnia minimum jednego pracownika musi posiadać podpisaną umowę o świadczenie medycyny pracy z wybraną placówką medyczną. Platforma Medycyny Pracy w szczególności:
 • porządkuje wszystkie dokumenty związane z medycyną pracy,
 • sprawdza czy wszystkie poprzednie badania były wykonane prawidłowo,
 • daje możliwość szybszego (awaryjnego) badania medycyny pracy,
 • przypomina o badaniach 21 dni przed końcem ich okresu ważności,
 • gwarantuje nie przekroczenie żadnego z terminów badań,
 • daje pełną kontrolę nad procesem medycyny pracy,
 • drukuje prawidłowe indywidualne skierowania na badania,
 • ogranicza czas, w którym pracownik kadrowy musi skupiać się na prawidłowej obsłudze medycyny pracy,
 • chroni umową przed PIP,
 • wystawia fakturę,
 • ogranicza koszty medycyny pracy.

Medycyna Pracy z S7HEALTH

W ramach podpisanej umowy do obowiązków S7 Health należy w szczególności:
  Wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników.
 1. Wykonywanie badań okresowych i kontrolnych.
 2. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie.
 3. Ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy.
 4. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych.
 5. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy.
 6. Udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach powypadkowych.
 7. Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia pracowników.
 8. Gromadzenie przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną.
Mikołaj Korsak

Wspólnie ustalmy termin spotkania w celu zaprezentowania oferty

Miło mi będzie poznać waszą organizację i pomóc wprowadzić do niej pakiety medyczne. Zanim jednak do tego dojdzie wypełnił proszę formularz kontaktowy. Do usłyszenia


  Referencje od naszych klientów